O nas

Działamy wspólnie na rzecz rynku wentylacji i klimatyzacji w Polsce

Nasze doświadczenie

Moglibyśmy napisać, że nasze doświadczenie na rynku produktów instalacyjnych sięga blisko 30 lat a nasza wspólna sieć to ponad 200 hurtowni i 12 centrów logistycznych dla branży instalacyjnej. Uważamy jednak, że nie o liczby tu chodzi. Ważne jest to, co z tego doświadczenia wynika dla naszych klientów.

Profesjonalizacja branży

Nasza wspólna, coroczna Konferencja dla branży Klimatyzacji i Wentylacji obrazuje podejście do zauważanych przez nas wyzwań, które stoją przed branżą.
Po latach pracy na rynku wiemy, że nasza aktywność nie może polegać jedynie na zwiększaniu sprzedaży, ale na integrowaniu i wskazywaniu najbardziej efektywnych rozwiązań pozwalających na profesjonalizację branży.

IV edycję Konferencji pod hasłem Klimatyzacja i Wentylacja Przyszłości postanowiliśmy zorganizować w nowej, rozszerzonej formule.

Klasyczne problemy

Branża rozwija się dynamicznie i generuje wiele zleceń. Dostrzegamy jednak, że jest ona podzielona na grupy zawodowe, które realizują tylko swoje potrzeby. Występują klasyczne problemy pojawiające się w środowisku w którym poszczególne grupy zajmują się wyłącznie swoim rozwojem oraz swoimi problemami jeszcze bardziej się izolując. 

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się zaczątkiem do zatarcia się podziałów oraz integracji wspomnianych grup. Mamy tu na myśli nie tylko architektów, projektantów instalacji oraz wykonawców ale również inwestorów.

Kierunki rozwoju

Przed rynkiem stoi wyzwanie profesjonalizacji usług oraz komunikacji pomiędzy wspomnianymi grupami. Dzięki temu podniesie się jakość i efektywność w branży. Naszą ambicją jest zbudowanie platformy łączącej kluczowych graczy na rynku – wskazującej branży kierunki rozwoju w perspektywie długoterminowej. Chcemy wspierać jakościowy rozwój polskiego rynku Klimatyzacji i Wentylacji.
Przewiń do góry